Exformatics
Følg os på:      


GENVEJ TIL STØRRE PRODUKTIVITET

Exformatics ECM er en løsning, der smelter sammen med organisationen, da systemerne leveres som en standardløsning, der tilpasses til den enkelte virksomhed eller afdeling. På denne måde sikres en øget produktivitet via de indbyggede digitale arbejdsgange.

 


NØGLEN TIL PRODUKTIVITET

For at skabe større produktivitet er det essentielt at have overblik og orden i de forskellige sager og arbejdsopgaver, som giver ro og fokus til at kunne tænke og fordybe sig.

I Exformatics ECM er de digitale arbejdsgange bygget op således, at hver fase i processen er komplet defineret med: delopgaver, relevante dokumenter, skabeloner samt kontakt-personer. Dette betyder, at medarbejderne kan holde fokus på fremdriften og altid tilgå den rette information på det rette tidspunkt. De digitale arbejdsgange sikrer styr på både kortsigtede og langsigtede mål, der hjælper medarbejderne med at holde overblik over vigtige prioriteter.

Knud Martens administrationschef i Landsorganisationen (LO) fortæller følgende om deres oplevelse af Exformatics ECM:

”Der er ingen tvivl om, at investeringen i vores løsning skaber merværdi for hele organisationen. Vi har fået et total overblik i ét centralt system, som sikrer os fuldstændig dokumentation, procesovervågning og søgbarhed i al dokumentation og alle aktiviteter i forbindelse med vores mange tusinde juridiske og politiske sager ”. 

Exformatics ECM bryder med det uoverskuelige rod i arbejdsopgaverne, samler og strukturer opgaverne, således at det hele tiden er let at danne sig et overblik over processen og arbejdsopgaverne herunder.


FLEKSIBILITET OG TILPASSEDE ARBEJDSGANGE

Samarbejde og fleksibilitet får også et skub i den rigtige retning med Exformatics-løsninger. Arbejdsgangene kan deles, tilpasses og ændrer sig derfor i takt med organisationen. IT-løsningen bliver dermed i dén grad et understøttende værktøj for vidensarbejdere. 

Bente Gade kommunikationskonsulent og en af de ansvarlige for ECM-løsningen i Pharmadanmark forklarer hertil:

” ECM letter samarbejdet på tværs af afdelingerne, eksempelvis i større projekter som lønstatistikkerne. Både kommunikationsafdelingen, faglige konsulenter og økonomiafdelingen er involveret, og de har tidligere holdt overblikket i en produktionsplan og et hav af e-mails. Nu kører projektet automatisk, helt uden e-mail og med 100% overblik, så vi altid kan se, hvor bolden ligger. Det minimerer fejlene og gør samarbejdet smidigere. ”

Den tætte integration til øvrige systemer gør, at brugerne kan arbejde direkte i Exformatics-løsningen uden at skulle bruge tid og miste koncentration på at skifte kontekst hele tiden. Dokumenter, regneark, præsentationer og meget mere åbnes med få klik fra allerede fastlagte skabeloner, så arbejdet er så automatiseret som muligt. Filer af alle slags deles nemt og hurtigt med eksterne modtagere. 

Exformatics tilbyder dermed et digitalt værktøj til Microsoft SharePoint, der flytter traditionelle løsninger som ECM, projektstyring mv. fra arkivering og dokumenthåndtering til digital understøttelse af de mange arbejdsgange i organisationerne og tilmed på tværs af organisationer. 

Nyhedsbrev