Exformatics
Følg os på:      

ARBEJD SMARTERE MED DIGITALE ARBEJDSGANGE

Nogle af de helt store fordele ved Exformatics IT-løsning er de digitale processer og arbejds-understøttelsen, som skaber øget effektivitet. Charlotte Mølgaard Hansen konsulent i TELE Greenland forklarer, hvordan de oplevede en øget effektivitet ved at skifte til Exformatics ECM: 

"Den grafiske visning af processen gør det nemt for medarbejderne at bevare overblikket, og det er nemt at træde til, hvis en bliver syg, afskediget og så videre. Mange funktioner er sårbare, fordi enkelte ansatte har kerneroller."

Med Exformatics ECM øges vidensdelingen, da arbejdsgange kan deles mellem fx områder, afdelinger og endda med eksterne parter, så aktiviteterne koordineres digitalt på tværs. På denne måde skabes der større gennemsigtbarhed som fører til bedre beslutningsgrundlag.

Arbejdsgangene i Exformatics ECM bygger på DCR-teknologien (Dynamic Condition Response). Det betyder bl.a., at almindelige brugere selv kan tilpasse arbejdsgangene og dermed inddrages i planlægningen af arbejdet (dvs. arbejdsgangene) og hjælper til at flytte arbejdet fremad. 


Hent store tidsbesparelser

Exformatics´ kunder høster gevinsterne af at sætte det daglige arbejde i system og lade digitale arbejdsgange gøre små som store opgaver og projekter nemmere for medarbejderne. På denne måde skaber de digitale arbejdsgange store tids- og kvalitetsgevinster og øger effektiviteten i virksomheden.

Et eksempel herpå er en case fra TELE Greenlands HR-afdeling, der med skiftet til Exformatics ECM har sparet cirka 250 timers arbejde om året. 


Casen fra TELE Greenland er blot et eksempel blandt mange, hvor brugerne oplever massive tidsbesparelser ved at følge arbejdsgangen, frem for at genopdage den hver gang en opgave udføres. På denne måde er brugerne fri for, at der er overflødige informationer, der kan forstyrre eller forvirre. Derudover stiger ensartetheden og kvaliteten i arbejdet, da alle skabeloner mv. kan følge de enkelte faser i arbejdsgangene. 

I er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om Exformatics ECM. Klik HER for kontaktoplysninger.

Nyhedsbrev